Flag

Lovászi Olajbányász Vadásztársaság

Terület méret: 3 300 Ha
Kód: 505 20 200350
Üzemeltető: Lovászi Olajbányász Vadásztársaság
A vadászterület Lovászi és Tormafölde környékén helyezkedik el. A Lovászi Olajbányász Vadásztársaságot 1958-ban alapították az olajiparban dolgozók.
  • 0 vadász járt már itt
  • 0 sikeres elejtés

Vadászterületünk az ország egyik legszebb táján, Zala megye nyugati szélén Magyarország, Horvátország és Szlovénia találkozási pontja mentén található. Tapasztalt kísérővadászaink segítik a vadászvendégeinket, hogy megismerjék vadászterületünk természeti értékeit, csodálatos vadállományunkat, vadászati szokásainkat. Mindent megteszünk, hogy vendégeink számára valóra váljon az az életre szóló élmény, amit a virágos réten sutát űző őzbakra, az erdő tisztásán orgonáló szarvasbikára vagy a téli tájban lopakodó remete-kanra való vadászat nyújthat.

Aktuális vadjaink
Trófeáink
Állítsd össze a vadászatod
Társas vadászatok Lovászi Olajbányász Vadásztársaság területen

Jelenleg nincs tervezett társas vadászat ezen a vadászterületen.

Foglaltsági naptár
szürke narancs van még szabad hely, piros minden hely betelt.
Képek a szállásról
Üzenet küldése Lovászi Olajbányász Vadásztársaság részére

Jelentkezz be az üzenetküldéshez.

Értékelések vadász vendégektől
Vadászélmény
A terület minősége
Szakmai tapasztalat
Ellátás minősége
Kommunikáció
Ár-érték arány
Elérhető szolgáltatások
Előleg mértéke
50%
Szállás
Nem
Ellátás
Nem
Terepjáró km díja
1 € / km
Vadászkiséret díja
15 € / nap
Trófeakészítés ára
15 €
Trófeabírálat ára
15 €
Trófea kézbesítése
Igen
Trófea kézbesítés költsége
70 €
Vadhús megvásárolható
Igen
Kellékszavatossággal kapcsolatos tájékoztató

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Vadásztársaság hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy újbóli teljesítést kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy az újbóli teljesítést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződést felmondhatja. A szolgáltatás jellegénél fogva a Vadászati esemény végét követően kijavításra és a szerződés felmondására nincs lehetőség.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással (Vadásztársasággal) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Vadásztársaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.