Flag

Bréda Vadásztársaság

Terület méret: 6 000 Ha
Kód: 103 04 955750
Üzemeltető: Bréda Vadásztársaság
A vadászterület Lőkösháza környékén helyezkedik el, váltóvadként megjelenik a vaddisznó és a dám is. A vadásztársaságunk két szakképzett hivatásos vadászt alkalmaz, akik kitűnő szakmai felkészültséggel és helyismerettel rendelkeznek.
  • 0 vadász járt már itt
  • 0 sikeres elejtés

A Bréda Vadásztársaság 2016 nyarán alakult 11 fő földtulajdonos részvételével.

A nettó vadászterülete 4427 hektár, amely alapvetően apróvadas terület / mezei nyúl, fácán /, fő nagyvadunk az őz, váltóvadként megjelenik a vaddisznó és a dám is. A mezei nyúlat élve és vadásztatással értékesítjük, évi 700db-t. A fácán vadon élő törzsállományunk kiválló, de mellette minden évben kihelyezünk 3000 db vegyes ivarú nevelt madarat is, amelyekre vendégvadászatokat szervezünk igen nagy sikerrel, évi 1.800db elejtésével. Őz állományunk jelentős, évente 40 bakot és 80 sutát lövünk, bakjaink között sok érmes és érdekes trófeájú egyed található.

Területünk az ország délkeleti részén található, szomszédosak vagyunk Romániával, Kevermessel, Nagykamarással és Elekkel. Erdőfoltokkal, csatornákkal és ősgyeppel tarkított alföldi táj jellemzi a vadászterületünket.

A vadásztársaságunk két szakképzett hivatásos vadászt alkalmaz, akik kitűnő szakmai felkészültséggel és helyismerettel rendelkeznek.

A társaságunk rendelkezi vadászházzal, amely igen jól felszerelt, vadászatok utáni étkezési lehetőséggel.

A Bréda Vadásztársaság szeretettel várja vadászvendégeit!

Aktuális vadjaink
Trófeáink
Állítsd össze a vadászatod
Társas vadászatok Bréda Vadásztársaság területen

Jelenleg nincs tervezett társas vadászat ezen a vadászterületen.

Foglaltsági naptár
szürke narancs van még szabad hely, piros minden hely betelt.
Képek a szállásról
Üzenet küldése Bréda Vadásztársaság részére

Jelentkezz be az üzenetküldéshez.

Értékelések vadász vendégektől
Vadászélmény
A terület minősége
Szakmai tapasztalat
Ellátás minősége
Kommunikáció
Ár-érték arány
Elérhető szolgáltatások
Előleg mértéke
100%
Szállás
Nem
Ellátás
Nem
Terepjáró km díja
1 € / km
Vadászkiséret díja
15 € / nap
Trófeakészítés ára
15 €
Trófeabírálat ára
15 €
Trófea kézbesítése
Igen
Trófea kézbesítés költsége
50 €
Vadhús megvásárolható
Igen
Kellékszavatossággal kapcsolatos tájékoztató

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Vadásztársaság hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy újbóli teljesítést kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy az újbóli teljesítést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződést felmondhatja. A szolgáltatás jellegénél fogva a Vadászati esemény végét követően kijavításra és a szerződés felmondására nincs lehetőség.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással (Vadásztársasággal) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Vadásztársaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.