ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen tájékoztató célja, hogy Ön megtudhassa, hogy a Hunting Box Korlátolt Felelősségű Társaság (a jelen tájékoztatóban: „Hunting Box” vagy „Adatkezelő”) a hunting.direct weboldal („Weboldal”) használatával és így az Ön által igénybevett szolgáltatással kapcsolatban hogyan kezeli az Ön az személyes adatait.

Tájékoztatónkban információt talál arra vonatkozóan, hogy milyen célokból, milyen alapon és meddig kezeljük a személyes adatait, illetve kinek továbbítjuk azokat. Tájékoztatjuk továbbá azon jogairól, amelyek Önt az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban megilletik.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat és amennyiben a Hunting Box adatkezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy kérése van, forduljon hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségeinken:

Hunting Box Korlátolt Felelősségű Társaság
cím: 8693 Kisberény, Petőfi Sándor utca 19.
Adatvédelmi kapcsolattartó: Molnár László
elérhetőség: l.molnar@hunting.direct

1. Mit teszünk az Ön adatainak védelméért?

A Hunting Box elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait a jogszabályokkal összhangban kezeljük. A Hunting Box az alábbi elveket követi az általa végzett adatkezelések során:

 • Csak jogszerűen kezelünk személyes adatot.
 • Csak célhoz kötötten, takarékosan és korlátozott ideig kezelünk személyes adatot.
 • Vigyázunk az Ön személyes adataira.
 • Segítünk abban, hogy Ön érvényesíthesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Weboldalt látogatja, illetve a Weboldalon keresztül adatokat ad meg, illetve kommunikál, az adatokat az Amazon Web Services EMEA SARL (38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg) illetve a DigitalOcean, LLC (101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013 United States) tárhelyszolgáltatók által üzemeltetett szervereken tároljuk. Ezek a szolgáltatók az Ön személyes adatainak kezelését a Társasággal kötött adatfeldolgozási szerződés alapján végzik.

2. Milyen esetekben kezeljük az Ön személyes adatait?

A Weboldal célja, hogy összekösse egymással a vadászati eseményt kínáló vadásztársaságokat a vadászati eseményeken részt venni kívánó felhasználókkal. A Weboldal számos funkciót kínál Önnek: többek között a Weboldal segítségével Ön vadászati eseményeken való részvétellel kapcsolatos foglalásokat hozhat létre, majd az általunk biztosított felületen szinte mindent egyszerűen intézhet ezzel kapcsolatban. Ezen felül, a közösségi funkciók használatával tagja lehet a Weboldalt használók közösségének, információkat oszthat meg magáról, illetve azokról a vadászati eseményekről, amelyeken részt vett.

Mint minden elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, így a Weboldal használata, illetve az ennek kapcsán igénybe vett szolgáltatás is azzal jár, hogy bizonyos személyes adatait kezelnünk kell annak érdekében, hogy az adott szolgáltatást biztosítani tudjuk Önnek. A személyes adatait kezeljük például, amikor létrehozzuk a felhasználói fiókját vagy előkészítjük és továbbítjuk az Ön által leadott foglalást a vadászati eseményt lebonyolító vadásztársaságnak. Emellett Ön dönthet ügy, hogy személyre szabja a profilját vagy a közösségi funkciók használatával kapcsolatba lép más felhasználókkal, tartalmakat oszt meg. Ilyenkor szintén kezeljük az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat. Az alábbiakban részletesen is megismerheti az általunk végzett adatkezelési tevékenységeket.

2.1. Weboldal látogatása

Amennyiben Ön a Weboldalt meglátogatja, a rendszerünk automatikusan adatokat gyűjt a látogatásával kapcsolatban.

Miért kezeljük az Ön adatait? A Weboldal látogatásával kapcsolatos adatokat kétféle céllal kezeljük. Az adatok alapján egyrészt ellenőrizhető az oldal megfelelő működése, másrészt, a látogatottsági adatokat statisztikai célból is felhasználjuk, így optimalizálni tudjuk a szolgáltatásainkat.
Ezen túl, amikor meglátogatja a Weboldalt, abból a célból is kezeljük az Ön adatait, hogy hogy kiszűrhessük a kiskorú látogatókat, mivel ők nem jogosultak a Weboldal használatára.
Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? Az Ön adatait a fenti célból azon jogos érdekünk alapján kezeljük, hogy biztosítani tudjuk a Weboldal megfelelő működését, elérhetőségét, illetve, hogy statisztikai célú elemzéseket készítsünk a Weboldal látogatottságával kapcsolatban. A Hunting Box az adatkezeléssel kapcsolatban ún. érdekmérlegelési tesztet végzett, amelyet kérésére az Ön rendelkezésére bocsátunk.
Milyen adatokat kezelünk? Az Ön IP címe, az Ön által meglátogatott URL, az Ön böngészőjének típusa, a látogatásról készült időbélyeg, illetve hogy elmúlt-e 18 éves.
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait? A fenti adatokat legkésőbb a Weboldal látogatását követő 1 hónapig tároljuk.
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? Adatait tárhelyszolgáltatóink részére továbbítjuk.

 

2.2. Felhasználói fiók, Weboldal egyes funkcióinak használata

Szolgáltatásaink regisztrációt követően a Weboldalon keresztül érhetőek el. A Weboldal a vadászati eseményekre történő foglalások bonyolítása mellett további szolgáltatásokat is nyújt: Ön saját profilt hozhat létre, ezt nyilvánossá teheti, a közösségi funkciók használatával különböző tartalmakat oszthat meg, valamint kapcsolatba léphet más felhasználókkal. Ezen funkciók biztosítása során az Ön személyes adatait is kezeljük.

Miért kezeljük az Ön adatait?
 • Felhasználói fiók létrehozása: A felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatokat azért kezeljük, hogy létrehozhassuk az Ön saját felhasználói fiókját, mellyel igénybe veheti a Weboldal regisztrációhoz kötött szolgáltatásait.
 • Felhasználói fiók, közösségi funkciók használata: Az Ön által megadott további adatokat, megosztott tartalmakat, illetve a Weboldal használata folytán keletkező adatokat azért kezeljük, hogy a Weboldal funkcióit biztosítani tudjuk Önnek (pl. felhasználói fiók testreszabása, nyilvánossá tétele, közösségi funkciók biztosítása)
 • Vadászati szokásokkal kapcsolatos profilalkotás: Amennyiben Ön ehhez hozzájárult, az Ön adatait abból a célból is kezeljük, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat az Ön érdeklődési körének megfelelően optimalizáljuk és olyan ajánlatokat küldjünk, amelyek jobban megfelelnek az automatizált döntéshozatallal megvalósuló profilalkotás során feltárt személyes jellemzőinek, érdeklődési körének, vásárlási szokásainak, a profilalkotás során feltárt várható, előrejelzett viselkedésének. A profilalkotás következtében Önt nem érheti hátrányos jogkövetkezmény, tehát nem eshet el kedvezményektől vagy ajánlatoktól. Önre nézve az ilyen automatizált döntéshozatalon alapuló profilalkotás joghatással nem jár, és Önt jelentős mértékben nem érinti.
Milyen alapon kezeljük az Ön adatait?
 • A felhasználói fiók létrehozásával, illetve használatával kapcsolatban azon az alapon kezeljük az Ön adatait, mert az szükséges a Weboldalra történt regisztráció során az Ön és a Hunting Box között a Weboldal használatára vonatkozó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez.
 • Ön dönthet úgy, hogy a közösségi funkciók használata érdekében nyilvánossá teszi a profilját, illetve további adatokat bocsát rendelkezésre. Ilyen esetben a rendelkezésre bocsátott adatokat Ön hozzájárulása alapján kezeljük.
 • Profilalkotás céljából kizárólag az Ön hozzájárulása esetén kezeljük adatait.
Milyen adatokat kezelünk?
 • Felhasználói fiók létrehozásakor: A felhasználói fiók létrehozásához a következő adatok megadási kötelező: név, felhasználónév, születési év, email cím, jelszó, tartózkodási ország.
 • A Felhasználói fiók, a Weboldal közösségi funkcióinak használata, illetve a profilalkotás során: Az Ön által megadott bármilyen adat, jellemzően az alábbi kategóriákban: név, felhasználónév, email cím, tartózkodási hely, Ön által előszeretettel vadászott vadak, azon vadak, melyekre Ön szívesen vadászna, Ön által lőtt vadak, az Ön képmása, vadászatról vagy korábban elejtett vadról készült fénykép.
A felhasználói fiókja használata során keletkezett adatok pl. foglalási előzmények.
Köteles Ön megadni az adatait? A felhasználói fiókja létrehozásához kért adatok megadása az Ön és a Hunting Box közötti, a Weboldal használatára vonatkozó szerződés megkötésének előfeltétele, az adatok megadása nélkül ugyanis nem tudjuk létrehozni felhasználói fiókját. További adatok megadására (pl. a felhasználói fiók testreszabásához) Ön nem köteles, teljes mértékben az Ön döntésén alapul, hogy milyen további adatok oszt meg magáról a felhasználói fiók használata során.
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait? Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, úgy a hozzájárulása visszavonásáig, de minden esetben legkésőbb a felhasználói fiókja megszüntetését (törlését) követő 30 napig.
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? Adatait tárhelyszolgáltatóink részére továbbítjuk.
Amennyiben Ön nyilvánossá teszi a profilját, illetve a Weboldal közösségi funkcióit használja, a nyilvános adatokhoz, illetve az Ön által megosztott egyéb információkhoz a Weboldal többi felhasználója hozzáfér.

 

2.3. Vadászati eseménnyel kapcsolatos adatkezelések

A Weboldal fő funkciója, hogy azon keresztül Ön pár kattintással vadászati eseményeket foglalhat, azaz vadászati eseményekre vonatkozó foglalási szerződést köthet a vadásztársasággal. Ön a Weboldalon gyakorlatilag mindent elintézhet a kereséstől a foglaláson át a fizetésig. Ez azt jelenti, hogy az oldal létrehozza az Ön foglalását és megküldi a szükséges adatokat a vadásztársaságnak, illetve a fizetés lebonyolítása érdekében szűk körben a fizetési felületet biztosító szolgáltatónak. Ezek a folyamatok természetesen azzal járnak, hogy kezeljük az Ön személyes adatait. Tájékoztatjuk, hogy az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön bankkártya adatai a vadásztársasághoz és a Hunting Box-hoz nem jutnak el. Végül, a vadászati események lebonyolítását követően a vadászati események díjainak elszámolásával kapcsolatban ugyancsak kezelnünk kell az Ön személyes adatait.

Miért kezeljük az Ön adatait?
 • Foglalás: Az adatait azért kezeljük, hogy a foglalási szándékát közvetíteni tudjuk a vadásztársaság felé, továbbá, hogy elősegítsük a foglalási-, valamint a bérvadászati szerződés létrejöttét és teljesülését, vagyis, hogy Ön részt vehessen a vadászati eseményen.
 • Vadászati esemény ellenértékének megfizetése: E körben azért kezeljük az adatait, hogy Ön a foglalási, illetve bérvadászati szerződésben megjelölt módon megfizethesse a vadászati eseménnyel kapcsolatban megrendelt, illetve ténylegesen igénybe vett szolgáltatások ellenértékét (díját).
 • Vadászati eseményt követő elszámolás: Az Ön adatait egyrészt az Ön és a Vadásztársaság közötti elszámolás, másrészt a Hunting Box és a vadásztásaság közötti elszámolás céljából kezeljük.
Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? A vadászati esemény foglalással kapcsolatban azon az alapon kezeljük az Ön adatait, mert az szükséges egyrészt az Ön és a Hunting Box között a Weboldal használatára létrejött szerződés teljesítéséhez, másrészt az Ön és a vadászati eseményt kínáló vadásztársaság közötti szerződések létrehozásához, illetve teljesítéséhez.
A Vadászati eseményt követő elszámolás körében emellett azon jogos érdekünk alapján is kezeljük az Ön személyes adatait, hogy biztosítani tudjuk a vadásztársaság és a Hunting Box közti elszámolást. A Hunting Box az adatkezeléssel kapcsolatban ún. érdekmérlegelési tesztet végzett, amelyet kérésére az Ön rendelkezésére bocsátunk.
Milyen adatokat kezelünk?
 • Foglalás során: név, születési név, születés helye és ideje, anyja neve, lakcím, vadászjegy száma. Külföldi állampolgár esetén további adatok: állampolgárság, útlevél száma, nemzetközi fegyvertartási engedély száma, tartózkodási hely szerinti országban kiállított fegyvertartási engedély száma. Megrendelt szolgáltatások részletes adatai (pl. vadászni kívánt vad, szállás stb., ezek ellenértéke), Ön által rendelkezésre bocsátott további adatok
 • Vadászati esemény ellenértékének megfizetésével kapcsolatban: email cím, a vadászattal kapcsolatban megrendelt /igénybe vett szolgáltatások ellenértékének összege
 • Vadászati eseményt követő elszámolással kapcsolatban: vadászat időtartama, helyszíne, elejtett vadak adatai (darabszám, méret, súly), vadászat során végzett tevékenységek és igénybe vett szolgáltatások, a szolgáltatások ellenértéke
Köteles Ön megadni az adatait? Azoknak a személyes adatoknak a megadása, amelyeket a foglalással kapcsolatban Öntől gyűjtünk, a foglalási szerződés megkötésének előfeltétele. Amennyiben az adatait nem adja meg, úgy nem tud a Weboldalon keresztül foglalást leadni.
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait? A konkrét vadászati eseménnyel kapcsolatos adatokat a foglalási szerződés, illetve a bérvadászati szerződés megszűnésétől számított 5 évig.
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Adatait tárhelyszolgáltatóink részére továbbítjuk.

Az Ön által leadott foglalással kapcsolatos adatokat az vadászati eseményt szervező vadásztársaság részére továbbítjuk.

A Vadászati esemény ellenértékének megfizetésével kapcsolatban a fizetéshez minimálisan szükséges adatokat a Barion Payment Zrt. részére továbbítjuk.

Amennyiben a foglalás során más személy(ek) részére is rendel szolgáltatásokat, ezen személyek adatait is meg kell adnia, mely adatokat szintén kezelünk. Ilyen esetben Ön köteles ezen személyeket tájékoztatni a személyes adataik kezeléséről, amennyiben pedig ahhoz hozzájárulás szükséges, azt előzetesen beszerezni.

2.4. Kapcsolattartás, tájékoztatás, panaszügyintézés

Előfordulhat, hogy Ön akár a Weboldalra történő regisztráció nélkül kapcsolatba lép velünk és érdeklődik a szolgáltatásainkról. Amennyiben pedig Ön a Weboldalt használja, előfordul, hogy ehhez kapcsolódóan megkeressük Önt a megadott elérhetőségein, illetve természetesen Ön is kapcsolatba léphet velünk, ha bármilyen kérdése, kérése van. Ilyen esetekben szintén kezeljük személyes adatait.

Miért kezeljük az Ön adatait? Adatait azért kezeljük, hogy kapcsolatba tudjunk lépni Önnel, Öntől érkező megkeresés esetén a megkeresése szerinti tájékoztatást tudjunk nyújtani Önnek, továbbá, hogy a Weboldal szükség esetén tájékoztató vagy figyelmeztető üzeneteket tudjon küldeni Önnek.
Amennyiben fogyasztói panasszal él, adatait a panasz kezelése céljából kezeljük.
Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? Amennyiben Ön nem regisztrált a Weboldalra, megkeresésével kapcsolatban adatait azon jogos érdekünk alapján kezeljük, hogy a megkeresésére reagálni tudjunk. A Hunting Box az adatkezeléssel kapcsolatban ún. érdekmérlegelési tesztet végzett, amelyet kérésére az Ön rendelkezésére bocsátunk.
Amennyiben Ön a Weboldal regisztrált felhasználója, a kapcsolattartás és az Ön tájékoztatása kapcsán az Ön személyes adatait azon az alapon kezeljük, mert az szükséges Ön és a Hunting Box között a Weblap használatára létrejött szerződés teljesítéséhez.
Panasz esetén azon az alapon kezeljük adatait, mert az jogi kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges (fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.tv. törvény
Milyen adatokat kezelünk? Név, e-mail cím, telefonos megkeresés esetén telefonszám, kommunikáció, megkeresés tartalma (adott esetben további adatok, pl. a vadászjegy lejárta)
Panasz esetén: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, panasz leírása, az Ön által rendelkezésre bocsátott további adatok.
Köteles Ön megadni az adatait? Ön az adatait nem köteles megadni, ugyanakkor amennyiben a kért adatokat nem adja meg, úgy nem tudunk az Ön részére tájékoztatást nyújtani, illetve nem tudunk az Ön fogyasztói panaszával kapcsolatban intézkedni.
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait? Amennyiben Ön nem a Weboldal regisztrált felhasználója, úgy a megkeresésével kapcsolatos adatokat a megkereséstől számított egy évig kezeljük. Amennyiben Ön a Weboldal regisztrált felhasználója, úgy kapcsolattartási célból kezelt adatokat a felhasználói fiókja megszüntetését (törlését) követő 30 napig tároljuk.
Panasz esetén a panasz előterjesztésétől (jegyzőkönyv felvételétől) számított 5 évig, hatósági eljárás megindítása esetén az eljárás jogerős lezárásától számított 5 évig tároljuk az adatait.
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? Adatait tárhelyszolgáltatóink részére továbbítjuk.
Panasz esetén az adatokat a fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, jogi képviselő részére továbbíthatjuk.

2.5. Hírlevél

Miért kezeljük az Ön adatait? Az Ön adatait azért kezeljük, hogy hírlevelet küldjünk Önnek, melyben tájékoztatjuk újdonságainkról, híreinkről, szolgáltatásainkról.
Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? Az adatkezeléshez kérjük az Ön hozzájárulását.
Előfordulhat, hogy Ön a hírlevél címzett listánkra úgy került fel, hogy nem járult hozzá kifejezetten az adatkezeléshez, ebben az esetben az Ön adatait a Hunting Box jogos érdeke alapján kezeljük, mellyel kapcsolatban az érdekmérlegelési tesztet kérésére a rendelkezésére bocsájtjuk.
Ön bármikor kérheti, hogy a továbbiakban ne küldjünk az Ön részére hírlevelet, amit úgy tekintünk, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta vagy tiltakozott az adatkezelés ellen.
Milyen adatokat kezelünk? Az Ön neve, e-mail címe
Köteles Ön megadni az adatait? Ön nem köteles megadni a személyes adatait. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a személyes adatait nem adja meg, nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait? Személyes adatait addig tároljuk, amíg Ön hírlevél szolgáltatásunkról leiratkozik.
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? Adatait tárhelyszolgáltatóink részére továbbítjuk.

2.6. Sütik (Cookie-k)

Cookie-k használata A Hunting Box a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.
A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint az oldal használatának nyomon követésére, továbbá biztosítják a honlap egyes funkcióinak működését.
Miért helyezünk el cookie-kat? Az általunk használt cookie-k egy része az oldalunk működéséhez szükséges, elsősorban biztonsági célokat szolgálnak. Emellett további célokból is használunk cookie-kat a Weboldal egyes funkcióinak használatához kapcsolódóan, ezek egy része külső szolgáltató által elhelyezett cookie-k, melyek szintén gyűjthetnek Önről adatokat.
Az általunk használt cookie-k alkalmazásához szükséges az Ön hozzájárulása, amelyet a Weboldal használatának megkezdésekor adhat meg részünkre.
Ön a cookie-kat a böngészője Beállítások / Adatvédelem és biztonság menüpontjában törtölheti.
Mennyi ideig tároljuk az adatokat? A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.
Az általunk alkalmazott cookie-k azonosítása
Név Saját / harmadik fél Lejárat Típus (cél)
XSRF-TOKEN hunting.direct session (böngésző bezárásáig) Az oldal működéséhez szükséges
huntingdirect_session hunting.direct session (böngésző bezárásáig) Az oldal működéséhez szükséges
APISID .youtube.com 2 év Social Media
HSID .youtube.com 2 év Teljesítmény
SAPISID .youtube.com 2 év Teljesítmény
SID .youtube.com 2 év Teljesítmény
SIDCC .youtube.com 1 év Social Media
SSID .youtube.com 2 év Teljesítmény
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com 6 hónap Social Media
YSC .youtube.com Session Social Media
__Secure-3PAPISID .youtube.com 2 év Célzó és hirdetési
__Secure-3PSID .youtube.com 2 év Célzó és hirdetési
D .google.com 2 év  
HSID .google.com 2 év Teljesítmény
NID .google.com 6 hónap Teljesítmény
SAPISID .google.com 2 év Teljesítmény
SID .google.com 2 év Teljesítmény
SIDCC .google.com 1 év Social Media
SSID .google.com 2 év Teljesítmény
__Secure-3PAPISID .google.com 2 év Célzó és hirdetési
__Secure-3PSID .google.com 2 év Célzó és hirdetési
ba_vid Barion Payment Zrt. Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig. Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaidból származó adatokról tudjuk, hogy egy felhasználótól származnak.
ba_vid.xxx Barion Payment Zrt. Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig. Célja a a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaidat követhessük két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatásod időbélyeged az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély.
ba_sid Barion Payment Zrt. 30 percig Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a munkamenetedet azonosítani tudjuk honlapokon átívelően.
ba_sid.xxx Barion Payment Zrt. 30 percig Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngésződ munkamenetét (session) azonosítani tudjuk az adott honlapon belül.
BarionMarketingConsent.xxx Barion Payment Zrt. Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig Célja azon nyilatkozatod tárolása, hogy hozzájárultál-e a böngészési szokásaidból származó adatok gyűjtéséhez és a vásárlási szokásaid vizsgálatához személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítse érdekében. Amennyiben a hozzájárultál, akkor a működéshez szükséges cookie-k között elhelyezett alábbi, bankkártyás csalásmegelőzési célú cookie-k által gyűjtött adatokat, böngészési szokásaidat a vásárlási szokások vizsgálatához is felhasználjuk személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítse érdekében.
Media and advertiser partners' cookie Lásd Barion adatkezelési tájékoztató A cookie-król részletes tájékoztatást az egyes partner cookie tájékoztatójában találod. Az ilyen célú cookie-kat használó partnerek listáját a cookie tájékoztatójukra mutató hivatkozással együtt itt találod. Célja a Barion rendszer és az adott partner rendszerének eltérő felhasználói azonosítójának szinkronizációja, párosítása. A fenti cookie-k működésük részeként jelzik a partnerek szerverének, hogy töltse le a saját felhasználói azonosító cookie-ját a weboldal látogatójának böngészőjébe. Így a két rendszerben egyidőben, egy böngészőben keletkező azonosítók párosítva lesznek.

A Hunting Box a fenti esetekben jár el adatkezelőként. Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben Ön a leadott foglalásával kapcsolatban a Weboldalon keresztül kommunikál a vadászati eseményt szervező vadásztársasággal, mivel az üzeneteket a Hunting Box rendszere közvetíti, adatfeldolgozóként járunk el a vadásztársasággal kötött szerződés alapján.

3. Milyen jogai vannak a Hunting Box által végzett adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban?

Megkereséseire igyekszünk a kézhezvételtől számított 1 hónapon belül válaszolni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a határidőt további 2 hónappal meghosszabbíthatjuk, amelyről értesítjük Önt.

Hozzáférés Bármikor visszajelzést kérhet tőlünk arról, hogy az Ön személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Kérdést tehet fel az adatkezelés céljáról, arról, hogy milyen személyes adatait kezeljük, kinek továbbítjuk az adatait és meddig kezeljük azokat.
Helyesbítés Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat kiegészítsük.
Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adataiban történt változás bejelentésével elősegíti, hogy a Hunting Box mindig pontos adatokat tartson nyilván Önről.
Korlátozás Ön kérheti személyes adatai kezelésének Hunting Box általi korlátozását, amennyiben
 • vitatja a személyes adatok pontosságát arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy a Hunting Box ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését,
 • a Hunting Box-nak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy a Hunting Box jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.
Hozzájárulás visszavonása Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban általunk végzett adatkezelési tevékenységeket.
Arról, hogy mely esetekben alapozzuk az adatkezelést az Ön hozzájárulására, a Tájékoztató „Milyen alapon kezeljük az Ön adatait” részében találhat iránymutatást.
Tiltakozás Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja a Hunting Box jogos érdeke. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen alapon kezeljük az Ön adatait” részében.
Törlés Ön kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, ha
 • a személyes adatra már nincs szükség az általunk közölt adatkezelési célhoz,
 • Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és más alapon nem kezelhetjük az adatait,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs olyan jogszerű ok, amely alapján folytathatnánk az adatkezelést,
 • jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát.
Adathordozhatóság Amennyiben az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, és az adatkezelést automatizált módon végezzük, Ön jogosult arra, hogy az Ön által a Hunting Box rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy a Hunting Box-ot kérje arra, hogy az adatait másik adatkezelő részére továbbítsuk.
Panasz Amennyiben Ön az általunk végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban bármilyen rendellenességet tapasztal, panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; https://naih.hu/). Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében.