Barion Pixel

Részletek és nevezés a Facebook oldalonkon! Kattints ide
FOGLALJ ÉS NYERJ!

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Hunting Box Kft. (továbbiakban: Hunting.direct) által üzemeltett weboldalon és Facebook oldalon valamint az instagramon megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője a Hunting.direct.

1. A Játékban résztvevő személyek

1. A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és belföldi magányszemély, aki vadászvizsgával, érvényes vadászengedéllyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), aki valós adatokkal regisztrált Elgg.club tagsággal és valós Facebook-profillal rendelkezik;

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
 • a Hunting.direct tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása

A Játékban a Hunting.direct weboldalon - regisztráltak és azok akik oldalon keresztül már eddig foglaltak, vagy a játék befejeztéig foglalnak - vehetnek részt. A Játék leírása a weboldalon és a Facebook oldalon érhető el.

3. A Játék időtartama

Játék időtartama: 2021.08.19- 2021.09.20-ig tart.
Sorsolás időpontja: 2021.10.03-án 14:00 -kor

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékban azok vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt:

 • a sorsolás előtt regisztrálnak a Hunting.direct. oldalra
 • már regisztrált Hunting.direct felhasználók
 • A Hunting.direct rendszerében foglaltak

5. Nyeremények

az alábbi nyereményt sorsoljuk ki:
Fődíjként: egy gímszarvas bika vadászati lehetőséget 5kg trófea súlyig.
A nyeremény másra át nem ruházható.

A nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetése a nyertest terheli.

6. Sorsolás

A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a Hunting.direct munkavállalójából és egy ellenőrből álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivalaos jegyzőkönyv készül. Nyereményenként 1 nyertest és 1 pótnyertest sorsolunk ki.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben e-mailen értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a weboldalon közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen a hunting.direct Facebook oldalon neve, postacíme megírásával.

A nyereményt a személyes kapcsolatfelvétel után lehet érvényesíteni. Amennyiben az értesítést követő 15 napon belül nem kapunk a kiértesített nyertestől visszajelzést, úgy a nyertes helyére pótnyertes lép elő.

8. A nyeremények kézbesítése

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Hunting.directet semmilyen felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

 • megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Hunting.direct, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Hunting.direct minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a reklamációk kezelése céljából.
 • a nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Hunting.direct kezelje, illetve átadja a Magyar Posta Zrt-nek (1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.), a DHL Express Magyarország Kft-nek (1097 Budapest, Fehérakác u. 3.), vagy a GLS Hungary Kft-nek (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) és a Harkakötönyi Vadász Egyesületnek.

A nyertes tudomásul veszi, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Hunting.direct székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Hunting.direct termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Hunting.direct-től, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

A Hunting.direct a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

10. Felelősségkizárás

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési, vagy szállítási késedelemért a Hunting.direct nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Hunting.direct-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Hunting.direct nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Hunting.direct kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Hunting.direct nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Hunting.direct az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán nyilvánosságra hozza. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2021.08.18.

 • Hogyan müködik?
  Részletek
 • Ajánlatok keresése Válogasson kedvére az ajánlatok között
 • Közvetlen foglalás Minden részletre kiterjedő ajánlatok
 • Indulhat a vadászat! Egy kalappal!
Büszkélkedj!
2021-03-22 08:34:56
2020-09-21 11:15:15
2021-01-18 10:13:02
2020-09-25 10:20:24
2020-10-20 13:14:28
2021-04-01 05:42:10
2020-10-20 12:07:20
2020-11-26 05:22:48
2021-02-09 09:49:50
2020-09-05 14:57:48